† (vendeta.info)2019-02-23 (vendetta.name)2021-09-30 †

XxX


Click for random from songs: (Browsers Torch and Maxton is recommended for playing!)
... VENDETA.INFO ... be COOL - be wireless ... don't use electroshocks in relationships ...
... Kan-Li is living still ...


... Terror is impotent, HE cannot to be breed ...

[2021-07-20 12:10] We believe in God,
truly loved to Vendeta
in full in fuel of Hospitals
for same position in situation
in Stadium of Status Quo at Quo at etera!

[2023-01-18]
www.sharp-skinheads.eu
Zamyšlení nad krizovým vývojem v ČR: 2023-01-10 04:18 GMT+1
Nehledě na to, že nepřivážení uprchlíků asi řídí Rómové (... by měli konkurenci!), toto bylo zohledněno kauzou DEZImetr (opravdu novináři se pouze překoukli, nebo nevěřili ;o) ), která z "konfiskovaného" majetku tzv. královskými a jim(i) zpřízněnými dělá předmět doličný a pokračuje plynule např. do kauzi KAZImetr, která obšírně mapuje volební podvody v ČR zpětně do jejich počátků (tedy před rokem '89, pouze jejich hrozbám) tedy kolem roku '72. STB (nikoli StB) pilně spolupracuje s FBI, CIA a CID, a vytvářejí Quantanámo II na bázi důkazů U.S. Army z války na Ukrajině. Bujte, se bujte, na rohy dujte, přec spravedlnosti neujd'te... †V†
s|note in Czech lang.: 2023-01-16 10:48 GMT+1
Tímto momentem byla Česká Republika a Bavorská Republika vydáni E.U. svobodně k soudu nad teroristickým státem za jejich uzurpování moci nad rámec E.U. či O.S.N. Tento soud probíhá samočinně na bázi Asijské karmy (tedy ne toho, který vám visí na zdi ;o) ) a bude podle něj postupováno vždy v souladu se spravedlností, kterou si obě Republiky naštěstí zachovali (možné více či jiné, evropské ;o) ). Evropě se nyní po dobytí ze strany U.S.A. a U.S.A.A. dává svoboda na jejich principech, ovšem obsazení zůstává! Za U.S.A.A. a Vatikán †V†

www.stop-php.cz
[2023-01-11 15:48] Smlouva s psychiatrickou komorou sepsána tohoto dne na důkaz chvíli před tím: Za dneškem a osobou sepisující dokázané místopřísežné zneužití moci v prvotním hříchu se mi, psychiatrická komora, zavazujem "poté" léčit do roztrhání těla. Pacient (!!!Tedy každý!!! †V†) musí vždy vklidu a míru se svým okolím, což se zavazujeme "poté" jedinné kontrolovat. Za obé zůčastněné †V† ... rec...

www.sword-team.org
2022-05-23 ??:?? Today was started testing of 5G all around the world. By fake of a leadership of our world - we have bad projects. So mobile net was corrected to design before (from ex-epocha) - so 5G protocol in 4G+3G net or frequencies. It's reserved by 51.000 of private data-centers by cca $200.000 one. Live & prosper in private!
2023-01-16 08:49 GMT+1 From 2023-01-01 we engange in 1024 tanks Škoda T-22 (Pitty) with timing technology and amphibian (12 bends/hod). This tanks will be traveling through time and space under comfesion with Vatican and U.S.A.A., which am I signing from both sides, on this planet for your justice safety. †V†

www.m-orpheus.org
ad 3. Hiring of Neos. In insign of Quite Revolution, in apologise, I am ordering you to serve right idea of capitalism, because it is not enthronemented now. Hackers, which wants my money like a sallary, can be named by Neo. We must to cleary investegate who truly gover and choose across him. It is important for a future, where imdepedency above the goverment is really important for trully life in best karma. Times of Christs is ending, like a flower which is fading away! Be carefully Neos, Morpheus by its sign. †V†

www.statni-tajna-bezpecnost.cz

31.12.2023 00:00 Jménem Martina Míky, bych rád vysvětlil pojmy a dojmy:
Komunismus byl v Čechách ustaven bojem s krádeží a tajným pádem Burzy, na kterou byly vrženy finance zadrhnuté za nechty pseudo-fašismu. Ony milice, v komunismu tak populární, byly silou pseudo-fašismu a Čechy se jen rozhodly, na kterou stranu se dají: jestli na cestu pseudo-fašismu nebo komunismu. I kdyby jsme hodnotili Západ jako pravý fašismus, tak -ismus je označení anthropo-psychické choroby...
V budoucnosti, na kterou se odvolávám a ke které se modlím, je fašisující úřad protivá komunitnitní ženě, ale jak zatočit s pseudo-fašismem, který je tak hluboce zakořeněn - jako např. ve Fracii, kde hajlujou i patníky, když jde o nějaké zvěrstvo. Vítězství proletariátu už na našich stránkách bylo... ... a teď poprvé po obranné části, či lekci Západu: Jak obrana slovanských pohanských hodnot může bejt i občas prča!!! ;o) Začínáme žít naplno a už je Atreidský Západ po Hnutí Národů zase v klícce. Hrabě Harkonen v.r. (... v atolských jazycích prý ono Harkonen znamená prý medvědodlak - Tak Bílý Negr přeje růžovým: Všechno Nejlepší a Šťastný Nový Rok za mne i za presidenta ČSSR...
-----------------
31.12.2023 03:15 Zakázaný nástin jakoby odhalením. Ale to už jsem hnedle žalovatelnej... ;o)
-----------------
--- centrála pro boj s organizovaným zločinem ---
--- odbor žlutý teror ---
--- Emiši ---
Upozornění právně nevidomým: Upozorňuji na vyznění tresního zákoníku ČR ve smyslu udání a spoluúčasti: Pokud neudáte trestnou činnost, o níž vám soud doloží vědomí, jste spoluviník se sazbou většinou poloviny trestu viníka odsouzeného za čin spáchaný!!! ;oB
1.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými matkami žádaná akce „Kolovrat“ namířená proti zneužívání dětí ve velkém. Své svěřence „půjčené“ Ásií bránil vlastním nahým tělem dokonce i p. Kalousek s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v Čechách dnes ostatně zvykem)... ;o)
6.11.2023 v ranních hodinách začala kýžená a všemi slušnými IŤáky žádaná akce „Give me your handy!“ namířená proti prodávání dat zákazníků SW firem. Své svěřence „půjčené“ skze E.U. brání vlastním nahým tělem dokonce i p. for then L. s tím, že má z nás tzv. zvýšenou imunitu (jak je v E.U. dnes ostatně zvykem)... ;o)


--- For T-shirt - Adv: Made in Inkscape! --- Made in Inkscape II! --- Angel cross etc. --- Ori Atari's fi(r)st and last battle! ---

--- Saxáno! etc. --- DJ.wish.mp4 in CZ --- bitcoin.mp4 in CZ --- (Hutin vs. (Russia vs. Rádio Revolútsia)) in CZ ---

--- Original of TAHR (R.E.D. hot čili padej!!!) --- Satan's GARBAGE MIXmedia --- ... just ee.gov... ---

--- Standardní záznam ČZ108.9NESERČRo.mp4 ... play in the MEI - BUD FAIR... --- RealME boccu. ---

--- ... military protest!!!! (dedicated to Great Ava Max) --- ... military contest!!!! (dedicated to PF) ---

Look here to choose the song:


--- Coo-WEBS --- AD2019 - 20'23 for Vendeta AT.SOS as a MICKEYsoftware v.1.0.3 ---


I want to save set up of my logoCLICK and by this way agree I with cookies in my computer!